TOZ BOYALAR Çevre Dostu ve Ekonomiktir...

Toz boyalar, yüzey kaplama teknolojileri arasında en az çevresel etkiye sahip ürünlerdendir

Likit boyalar uçucu organik bileşikler (VOC) olarak bilinen toksik elementler ,çözücüler, solventler içerirken toz boyalar atmosfere herhangi bir negatif etki bırakmazlar.

Çevresel etki ve kirlilik kontrolü için pahalı donanımları satın almak gerekmez.

Ayrıca toz boyalar atık olarak degerlendirilmeyip geri dönüşüm olarak tekrar kullanılmaktadır.